ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАЗ. Лутовац, И. Ристић, Ч. Чупић, Популизам: узроци и последице (Трибине, Радио Београд 3) 

http://whttp://www.rts.rs/page/radio/sr/story/1466/radio-beograd-3/2917139/populizam-uzroci-i-posledice--z-lutovac-c-cupic-i-ristic.htmlww.rts.rs/page/radio/sr/story/1466/radio-beograd-3/2917139/populizam-uzroci-i-posledice--z-lutovac-c-cupic-i-ristic.html

Монографије

Зборници