ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАЈованка Матић, Синиша Атлагић, Милош Бешић, Популизам: узроци и последице

http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/1466/radio-beograd-3/2932633/populizam-uzroci-i-posledice--sinisa-atlagic-milos-besic-i-jovanka-matic.html

Монографије

Зборници