ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАДр Зорица Мршевић, Друштвене науке у модерној држави - нужна потреба или луксуз (Погледи, Политика)

http://www.zoricamrsevic.in.rs/mediji/Drustvene-nauke_-_4-oktobar-2017.pdf

Монографије

Зборници