ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАДр Зорица Мршевић, Да ли друштвене науке управљају "змајевим кочијама" (Погледи, Политика)

http://www.zoricamrsevic.in.rs/mediji/Da-li-drustvene-nauke-upravljaju-zmajevim-kocijama.pdf

Монографије

Зборници