ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАДр Ранко Совиљ Регулаторне мере и политике управљања ризицима у инвестиционим друштвима (приватна продукција)

https://youtu.be/0T8jNqpRLJ8

Монографије

Зборници