ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАПоложај младих истраживача и истраживачица у друштвеним наукама у Србији - стање, перспективе, изазови (приватна продукција)

https://www.youtube.com/watch?v=ywavnJVmjKE

Монографије

Зборници