ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАСања Стојковић Златановић - Улога и значај синдикалног деловања за унапређење социјалноправног статуса здравствено рањивих категорија радника (приватна продукција)

https://youtu.be/V7idYMPUEPY

Монографије

Зборници