ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАОкругли сто КУЛТУРНА АУТОНОМИЈА И МАЊИНСКА САМОУПРАВА (Приватна продукција)

Београд, 30. и 31. октобар 2019.

 

Први део: https://youtu.be/u4xNRlYRpRU

Други део: https://youtu.be/CR1f-jHVnuo

Трећи део: https://youtu.be/oUQrzuXnw20

 Четврти део: https://youtu.be/X1dCtIHcB8k

Монографије

Зборници