ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ПРОЈЕКТИ - ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА

2013-2011

Land Value Evaluation. Optimization Technology Research B. V. Company, Amsterdam. Руководилац: Данило Шуковић.

2011

Истраживање економских, социодемографских и јавномнењских аспеката изградње хидроелектрана Бродарево I и Бродарево II. Енергопројект хидроинжењеринг а. д. и компанија Reneewable Energy Ventures. Руководилац: Мирјана Рашевић.

2003-2002

Due Diligence и процене вредности капитала: Новитет, Славија, Индустрија тепиха Ивањица, Јавор, Нитекс и Љубиша Миодраговић. Агенција за приватизацију, Влада Републике Србије. Руководилац: Данило Шуковић.

2003-1998

Пројекти приватизације и процене вредности капитала: Синтелон, Енергопројект, Техногас, Апатинска пивара, Беочинска фабрика цемента, Цементара Нови Поповац, Интершпед, Суботица, Новосадски сајам, Истра, Млин ‒ Стари банат, Мерима ‒ Крушевац, Вода Врњци. Руководилац Данило Шуковић.

2002

Pool 8 – Privatisation of Six Socially Owned Textile Companies. Светска банка (Private Sector Development) и Агенција за приватизацију, Влада Републике Србије. Руководилац: Данило Шуковић.

2001

Privatisation Planning Project. Одељење за међународни развој у Лондону.

1998

Преструктурирање југословенске црне металургије, заједно са British steel. Удружење црне металургије (Привредна комора Југославије). Руководилац: Данило Шуковић.

1987

Развој металургије обојених метала у Југославији. Привредна комора Југославије. Руководилац: Милан Шојић.

1986

Рударство и металургија гвожђа и обојених метала у Србији. Привредна комора Србије. Руководилац: Милан Шојић.

1984

Економске перспективе прерађивачке индустрије дрвета, целулозе и папира у Југославији. Привредна комора Југославије. Руководилац: Милан Шојић.

1983

Анализа извозног потенцијала предузећа чланица Југословенске банке за међународну сарадњу. Југословенска банка за међународну сарадњу. Руководилац: Милан Шојић.

Монографије

Зборници