INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPROJEKTI - CENTAR ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANjA

2013-2011

Land Value Evaluation. Optimization Technology Research B. V. Company, Amsterdam. Rukovodilac: Danilo Šuković.

2011

Istraživanje ekonomskih, sociodemografskih i javnomnenjskih aspekata izgradnje hidroelektrana Brodarevo I i Brodarevo II. Energoprojekt hidroinženjering a. d. i kompanija Reneewable Energy Ventures. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

2003-2002

Due Diligence i procene vrednosti kapitala: Novitet, Slavija, Industrija tepiha Ivanjica, Javor, Niteks i Ljubiša Miodragović. Agencija za privatizaciju, Vlada Republike Srbije. Rukovodilac: Danilo Šuković.

2003-1998

Projekti privatizacije i procene vrednosti kapitala: Sintelon, Energoprojekt, Tehnogas, Apatinska pivara, Beočinska fabrika cementa, Cementara Novi Popovac, Interšped, Subotica, Novosadski sajam, Istra, Mlin ‒ Stari banat, Merima ‒ Kruševac, Voda Vrnjci. Rukovodilac Danilo Šuković.

2002

Pool 8 – Privatisation of Six Socially Owned Textile Companies. Svetska banka (Private Sector Development) i Agencija za privatizaciju, Vlada Republike Srbije. Rukovodilac: Danilo Šuković.

2001

Privatisation Planning Project. Odeljenje za međunarodni razvoj u Londonu.

1998

Prestrukturiranje jugoslovenske crne metalurgije, zajedno sa British steel. Udruženje crne metalurgije (Privredna komora Jugoslavije). Rukovodilac: Danilo Šuković.

1987

Razvoj metalurgije obojenih metala u Jugoslaviji. Privredna komora Jugoslavije. Rukovodilac: Milan Šojić.

1986

Rudarstvo i metalurgija gvožđa i obojenih metala u Srbiji. Privredna komora Srbije. Rukovodilac: Milan Šojić.

1984

Ekonomske perspektive prerađivačke industrije drveta, celuloze i papira u Jugoslaviji. Privredna komora Jugoslavije. Rukovodilac: Milan Šojić.

1983

Analiza izvoznog potencijala preduzeća članica Jugoslovenske banke za međunarodnu saradnju. Jugoslovenska banka za međunarodnu saradnju. Rukovodilac: Milan Šojić.

Monografije

Zbornici