ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ПРОЈЕКТИ - ЦЕНТАР ЗА ПРАВНА ИСТРАЖИВАЊА

2017

Заједнички рад на публиковању резултата на пројекту Европске комисије "Securing Health care in line with human rights standards for persons with disabilities in residental institutions in Serbia" / "Стандарди у пружању здравствене заштите особама смештеним у резиденцијалне установе" (са Удружењем правника за медицинско и здравствено право Супрам)

2016

Заједнички рад на публиковању резултата на пројекту Европске комисије "Equitable Policies and Services for Rare Disease Patients" / "Једнакост у политикама и услугама за пацијенте са ретким болестима" (са Удружењем правника за медицинско и здравствено право Супрам)

2004

Помоћ пацијентима у остваривању њихових права – Западна Европа као узор Србији. Пројекат подршке цивилном друштву (са Удружењем за медицинско право). Фонд за отворено друштво. Руководилац: Јаков Радишић.

2003

Нацрт кодекса лекарске етике. пројекат подршке цивилном друштву (са Удружењем за медицинско право). Фонд за отворено друштво. Руководилац: Јаков Радишић.

2001

Медицинско право и медицинска етика у савременој Европи и Србији. Пројекат подршке цивилном друштву (са Удружењем за медицинско право). Наручилац: Фонд за отворено друштво. Руководилац: Јаков Радишић.

Монографије

Зборници