INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPROJEKTI - CENTAR ZA PRAVNA ISTRAŽIVANjA

2017

Zajednički rad na publikovanju rezultata na projektu Evropske komisije "Securing Health care in line with human rights standards for persons with disabilities in residental institutions in Serbia" / "Standardi u pružanju zdravstvene zaštite osobama smeštenim u rezidencijalne ustanove" (sa Udruženjem pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Supram)

2016

Zajednički rad na publikovanju rezultata na projektu Evropske komisije "Equitable Policies and Services for Rare Disease Patients" / "Jednakost u politikama i uslugama za pacijente sa retkim bolestima" (sa Udruženjem pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Supram)

2004

Pomoć pacijentima u ostvarivanju njihovih prava – Zapadna Evropa kao uzor Srbiji. Projekat podrške civilnom društvu (sa Udruženjem za medicinsko pravo). Fond za otvoreno društvo. Rukovodilac: Jakov Radišić.

2003

Nacrt kodeksa lekarske etike. projekat podrške civilnom društvu (sa Udruženjem za medicinsko pravo). Fond za otvoreno društvo. Rukovodilac: Jakov Radišić.

2001

Medicinsko pravo i medicinska etika u savremenoj Evropi i Srbiji. Projekat podrške civilnom društvu (sa Udruženjem za medicinsko pravo). Naručilac: Fond za otvoreno društvo. Rukovodilac: Jakov Radišić.

Monografije

Zbornici