ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ПРОЈЕКТИ - ЦЕНТАР ЗА ПОЛИТИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ЈАВНО МЊЕЊЕ

2019

“Access to Information Communication Technologies for the Older people”, партнер са Црвеним крстом Србије, УНФПА (руководилац Наташа Миљковић)

Inklusion von Roma und anderen marginalisierten Gruppen in Serbien, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (руководилац др Горан Башић)

2017-2018

Популизам – узроци и последице. Пројекат се реализује у сарадњи са Факултетом политичких наука и Факултетом драмских уметности Универзитета у Београду уз подршку Фонда за отворено друштво. Руководилац: Зоран Лутовац

2017-2018

Популизам – узроци и последице. Пројекат се реализује у сарадњи са Факултетом политичких наука и Факултетом драмских уметности Универзитета у Београду уз подршку Фонда за отворено друштво. Руководилац: Зоран Лутовац

2012-2013

Harmonization of Serbian election studies in order to join the COST action The True European Voter. Univerzitet Fribourg, у сарадњи са програмом Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP). Руководилац: Бојан Тодосијевић.

2012-2013

Human Rights in Anthropological Perspective. Ministry for Foreign Affairs, Royal Norwegian Embassy in Belgrade Руководилац: Александар Бошковић.

2010-2011

Ставови грађана Србије о родној равноправности. Шведска агенција за међународну сарадњу, у сарадњи са Управом за родну равноправност. Руководилац: Александар Бошковић.

2010-2011

Демократија у социјално нестабилним просторима: Повезаност миграција и демократије у Србији (Demokratie in unsicheren sozialen Räumen: Zum Zusammenhang von Demokratie und Migration in Serbien, Democracy in Unstable Social Spaces/Fields: The Conection between Migration and Democracy in Serbia). Институт за Дунавски регион и Централну Европу (IDM, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa). Руководилац: Ирена Ристић.

2010

Међуетнички односи у функцији помирења. Konrad Adenauer Stiftung, Београд. Руководиоци: Александар Бошковић и Огњен Прибићевић.

2007

Универзитетско образовање новинара у Србији. USAID, IRI. Руководилац: Драгомир Пантић.

2005-2006

Образовање новинара у Србији: искуства, искушења, Наручилац: USAID, IRI. перспективе. Руководилац: Драгомир Пантић.

1996-2000

Консолидација демократског поретка Југославије у контексту транзције у Источној Европи. Руководилац: Владимир Гоати.

1998

Политичка култура у Србији. Руководилац: Драгомир Пантић.

1996

Телевизијска презентација политичких субјеката у Србији током изборне године.

1991-1995

Пост-комунистичко друштво између традиције и модерности.

1990-1994

Међукултурне вредности и перцепције политичко-економских проблема.

1970

Међународни односи у Југославији и проблеми федерализма. Савезни фонд за финансирање научних делатности. Руководилац: Коча Јончић.

1968-1973

Ствараоци мњења у савременом свету. Carnegie Foundation, суреализатори Bureau for Advanced Applied Social Research, University of Columbia (NY), Institut za sociologiju i Institut za ispitvanje javnog mnenja Čehoslovačke akademije nauka, Centar za evropskku sociologiju Univérsite Paris V (Sorbonne), Institut za političke studije Univerzieta u Torinu (Italija), уз сарадњу Instituta Gramsci (Rim, Italija). Из ЦПИЈМ на пројекту су радили Фирдус Џинић, Драгомир Пантић и Љиљана Баћевић.

1967-1968

Облици националне идентификације

Монографије

Зборници