INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPROJEKTI - CENTAR ZA POLITIKOLOŠKA ISTRAŽIVANjA I JAVNO MNjENjE

2019

“Access to Information Communication Technologies for the Older people”, partner sa Crvenim krstom Srbije, UNFPA (rukovodilac Nataša Miljković)

Inklusion von Roma und anderen marginalisierten Gruppen in Serbien, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (rukovodilac dr Goran Bašić)

2017-2018

Populizam – uzroci i posledice. Projekat se realizuje u saradnji sa Fakultetom političkih nauka i Fakultetom dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu uz podršku Fonda za otvoreno društvo. Rukovodilac: Zoran Lutovac

2012-2013

Harmonization of Serbian election studies in order to join the COST action The True European Voter. Univerzitet Fribourg, u saradnji sa programom Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP). Rukovodilac: Bojan Todosijević.

2012-2013

Human Rights in Anthropological Perspective. Ministry for Foreign Affairs, Royal Norwegian Embassy in Belgrade Rukovodilac: Aleksandar Bošković.

2010-2011

Stavovi građana Srbije o rodnoj ravnopravnosti. Švedska agencija za međunarodnu saradnju, u saradnji sa Upravom za rodnu ravnopravnost. Rukovodilac: Aleksandar Bošković.

2010-2011

Demokratija u socijalno nestabilnim prostorima: Povezanost migracija i demokratije u Srbiji (Demokratie in unsicheren sozialen Räumen: Zum Zusammenhang von Demokratie und Migration in Serbien, Democracy in Unstable Social Spaces/Fields: The Conection between Migration and Democracy in Serbia). Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa). Rukovodilac: Irena Ristić.

2010

Međuetnički odnosi u funkciji pomirenja. Konrad Adenauer Stiftung, Beograd. Rukovodioci: Aleksandar Bošković i Ognjen Pribićević.

2007

Univerzitetsko obrazovanje novinara u Srbiji. USAID, IRI. Rukovodilac: Dragomir Pantić.

2005-2006

Obrazovanje novinara u Srbiji: iskustva, iskušenja, Naručilac: USAID, IRI. perspektive. Rukovodilac: Dragomir Pantić.

1996-2000

Konsolidacija demokratskog poretka Jugoslavije u kontekstu tranzcije u Istočnoj Evropi. Rukovodilac: Vladimir Goati.

1998

Politička kultura u Srbiji. Rukovodilac: Dragomir Pantić.

1996

Televizijska prezentacija političkih subjekata u Srbiji tokom izborne godine.

1991-1995

Post-komunističko društvo između tradicije i modernosti.

1990-1994

Međukulturne vrednosti i percepcije političko-ekonomskih problema.

1970

Međunarodni odnosi u Jugoslaviji i problemi federalizma. Savezni fond za finansiranje naučnih delatnosti. Rukovodilac: Koča Jončić.

1968-1973

Stvaraoci mnjenja u savremenom svetu. Carnegie Foundation, surealizatori Bureau for Advanced Applied Social Research, University of Columbia (NY), Institut za sociologiju i Institut za ispitvanje javnog mnenja Čehoslovačke akademije nauka, Centar za evropskku sociologiju Univérsite Paris V (Sorbonne), Institut za političke studije Univerzieta u Torinu (Italija), uz saradnju Instituta Gramsci (Rim, Italija). Iz CPIJM na projektu su radili Firdus Džinić, Dragomir Pantić i Ljiljana Baćević.

1967-1968

Oblici nacionalne identifikacije

Monografije

Zbornici