\n

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ПРОЈЕКТИ - ЦЕНТАР ЗА СОЦИОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2010-2011

Justice, Democracy and Gender, потпројекат ширег пројекта Reconstituting Democracy in Europe (CORDIS - European Commission’s Sixth Framework Programme for Research) у сарадњи са Center for Advancement of Women in Politics, School of Politics, International Studies and Philosophy, Queenn’s University Belfast – руководилац потпројекта др Лилијана Чичкарић.

2008

Gender Gap in Education, Employment and Participation - Global Perspective, пројекат у сарадњи са Women and Public Policy Program, Kennedy School of Government, Harvard University, World Economic Forum – координаторка за Србију др Лилијана Чичкарић.

2007

Women in Politics - Towards Equal Opportunity, у сарадњи са Center for Women in Politics and Public Policy, John W. McCormack Graduate School of Policy Studies, Boston – руководилац потпројекта др Лилијана Чичкарић.

2004

Историја женских покрета у Југоисточној Европи у XИX и XX веку, пројекат у сарадњи са Институтом за историју Универзитета у Бечу – координаторка др Лилијана Чичкарић.

2003

Making Women Visible - Towards Gender Equality in Politics, Governing and Decision-making, у сарадњи са Центром за женске и феминистичке студије Универзитета у Ослу, подржан од стране Министарства за науку и истраживања Норвешке владе – руководилац др Лилијана Чичкарић.

2000

Women's Organizations and Building of Civil Society in XXI Century - International Perspective, у сарадњи са Центром за проучавање филантропије, City University New York i Глобалном мрежом женских организација и цивилног друштва, New York – координаторка др Лилијана Чичкарић.

Монографије

Зборници