ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ПРОЈЕКТИ - ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА

2011-2019

Основна истраживања

 • ОИ 179038 Моделирање развоја и интеграције Србије у светске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања, руководилац др Снежана Грк
 • ОИ 179039 Структурне друштвене и историјске промене српског друштва у контексту европских инеграција и глобализације, руководилац др Слободан Вуковић
 • ОИ 179023 Људска права и вредности у биомедицини - Демократизација одлучивања у здравству и имплементација, руководилац др Хајрија Мујовић-Зорнић
 • Интегрална и интердисциплинарна истраживања

 • ИИИ 47006 Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији, руководилац др Мирјана Рашевић
 • ИИИ 47010 Друштвене трансформације у процесу европских интеграција - мултидисциплинарни приступ, руководилац др Мирко Благојевић
 • ИИИ 41004 Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти (подпројекат: "Правни и други друштвени аспекти ретких болести – законодавство, политика и пракса", део европског пројекта Strengthening the Research Potential of IMGGE through Reinforcement of Biomedical Science of Rare Diseases in Serbia - en route for innovation, SERBORDISinn), руководилац др Хајрија Мујовић-Зорнић

2006-2010

 • ОИ 149038 Србија и Европа –економске анализе и прогнозе, руководилац др Снежана Грк, Министарство за науку и технолошки развој
 • ОИ 149020 Развој српског друштва у савременим интегративним процесима: перспективе, алтернативе и импликације, руководилац др Слободан Вуковић, Министарство за науку и технолошки развој
 • ОИ 149017 Демократски модели унапређивања друштвене кохезије, толеранције, људских права и привредног развитка у политичким и институционалним процесима европских интеграција Србије, руководилац др Зорица Мршевић, Министарство за науку и технолошки развој
 • ОИ 149025 Пацијентова права у систему здравства – Србија и европске перспективе, руководилац др Хајрија Мујовић-Зорнић, Министарство за науку и технолошки развој
 • ОИ 149035 Демографске претпоставке и перспективе развоја становништва Србије у условима савремених социо-економских процеса, руководилац др Мирјана Рашевић, Министарство за науку и технолошки развој

2002-2005

 • 1800 Транзиција друштва и привреде Србије у процесу глобализације и региоинализације – правци промена и апликативни модели, руководилац др Владимир Гоати , Министарство науке и заштите животне средине

1996-2000

 • 14Т09 Конституисање Србије као правне државе, руководилац др Слободан Перовић, Министарство за науку и технологију
 • 14Т13 Становништво Србије на крају XX века – стање, тенденције, проблеми, руководилац др Мирјана Рашевић, Министарство за науку и технологију
 • 14Т22 Социолошка и политиколошка основа транзиције у централној и источној Европи, руководилац др Владимир Гоати, Министарство за науку и технологију
 • 06Т03 Привредни систем и економска политика Србије, руководилац др Божидар Раичевић (Економски институт Београд), Министарство за науку и технологију

1994-2000

 • ХДИ 072 Консолидација демократског уређења у Југославији у контексту источно-европске транзиције, руководилац др Владимир Гоати, Савезно министарство за развој, науку и животну средину
 • ХДИ 073 Демографске карактеристике сеоског становништва СР Југославије (стање, проблеми, перспективе и могућа решења), руководилац др Светлана Радовановић, Савезно министарство за развој, науку и животну средину

1991-1995

 • Т1603 Пост-социјалистичко друштво између традиције и савремености, руководилац др Милосав Јанићијевић, Министарство за науку и технологију
 • Т1502 Привредно системски услови и претпоставке оживљавања друштвеног-економског развоја привреде Републике Србије, руководилац др Божидар Раичевић (Економски институт Београд), Министарство за науку и технологију
 • Т1606 Настанак парламентаризма у источној Европи и Југославији, руководилац др Владимир Гоати, Министарство за науку и технологију
 • Т1601 Тенденције и проблеми демографског развитка, руководилац др Душан Брезник, Министарство за науку и технологију
 • Т1602 Медицина и право, руководилац др Јаков Радишић, Министарство за науку и технологију

Монографије

Зборници