INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPROJEKTI - OSNOVNA ISTRAŽIVANjA

2011-2019

Osnovna istraživanja

 • OI 179038 Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja, rukovodilac dr Snežana Grk
 • OI 179039 Strukturne društvene i istorijske promene srpskog društva u kontekstu evropskih inegracija i globalizacije, rukovodilac dr Slobodan Vuković
 • OI 179023 Ljudska prava i vrednosti u biomedicini - Demokratizacija odlučivanja u zdravstvu i implementacija, rukovodilac dr Hajrija Mujović-Zornić
 • Integralna i interdisciplinarna istraživanja

 • III 47006 Istraživanje demografskih fenomena u funkciji javnih politika u Srbiji, rukovodilac dr Mirjana Rašević
 • III 47010 Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup, rukovodilac dr Mirko Blagojević
 • III 41004 Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti (podprojekat: "Pravni i drugi društveni aspekti retkih bolesti – zakonodavstvo, politika i praksa", deo evropskog projekta Strengthening the Research Potential of IMGGE through Reinforcement of Biomedical Science of Rare Diseases in Serbia - en route for innovation, SERBORDISinn), rukovodilac dr Hajrija Mujović-Zornić

2006-2010

 • OI 149038 Srbija i Evropa –ekonomske analize i prognoze, rukovodilac dr Snežana Grk, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
 • OI 149020 Razvoj srpskog društva u savremenim integrativnim procesima: perspektive, alternative i implikacije, rukovodilac dr Slobodan Vuković, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
 • OI 149017 Demokratski modeli unapređivanja društvene kohezije, tolerancije, ljudskih prava i privrednog razvitka u političkim i institucionalnim procesima evropskih integracija Srbije, rukovodilac dr Zorica Mršević, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
 • OI 149025 Pacijentova prava u sistemu zdravstva – Srbija i evropske perspektive, rukovodilac dr Hajrija Mujović-Zornić, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
 • OI 149035 Demografske pretpostavke i perspektive razvoja stanovništva Srbije u uslovima savremenih socio-ekonomskih procesa, rukovodilac dr Mirjana Rašević, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

2002-2005

 • 1800 Tranzicija društva i privrede Srbije u procesu globalizacije i regioinalizacije – pravci promena i aplikativni modeli, rukovodilac dr Vladimir Goati , Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine

1996-2000

 • 14T09 Konstituisanje Srbije kao pravne države, rukovodilac dr Slobodan Perović, Ministarstvo za nauku i tehnologiju
 • 14T13 Stanovništvo Srbije na kraju XX veka – stanje, tendencije, problemi, rukovodilac dr Mirjana Rašević, Ministarstvo za nauku i tehnologiju
 • 14T22 Sociološka i politikološka osnova tranzicije u centralnoj i istočnoj Evropi, rukovodilac dr Vladimir Goati, Ministarstvo za nauku i tehnologiju
 • 06T03 Privredni sistem i ekonomska politika Srbije, rukovodilac dr Božidar Raičević (Ekonomski institut Beograd), Ministarstvo za nauku i tehnologiju

1994-2000

 • HDI 072 Konsolidacija demokratskog uređenja u Jugoslaviji u kontekstu istočno-evropske tranzicije, rukovodilac dr Vladimir Goati, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu
 • HDI 073 Demografske karakteristike seoskog stanovništva SR Jugoslavije (stanje, problemi, perspektive i moguća rešenja), rukovodilac dr Svetlana Radovanović, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu

1991-1995

 • T1603 Post-socijalističko društvo između tradicije i savremenosti, rukovodilac dr Milosav Janićijević, Ministarstvo za nauku i tehnologiju
 • T1502 Privredno sistemski uslovi i pretpostavke oživljavanja društvenog-ekonomskog razvoja privrede Republike Srbije, rukovodilac dr Božidar Raičević (Ekonomski institut Beograd), Ministarstvo za nauku i tehnologiju
 • T1606 Nastanak parlamentarizma u istočnoj Evropi i Jugoslaviji, rukovodilac dr Vladimir Goati, Ministarstvo za nauku i tehnologiju
 • T1601 Tendencije i problemi demografskog razvitka, rukovodilac dr Dušan Breznik, Ministarstvo za nauku i tehnologiju
 • T1602 Medicina i pravo, rukovodilac dr Jakov Radišić, Ministarstvo za nauku i tehnologiju

Monografije

Zbornici