ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


РАДИЛИ У ИНСТИТУТУ

Данило Шуковић


Место и датум рођења:

Дашиновац, 09.12.1948.

Образовање:

Економски факултет Универзитета у Београду

 • 1994 – Доктор економских наука. Докторска теза: "Реформски преображај привредног система у домену расподеле: трансформације дохотка и личних доходака у систему добити и плата".
 • 1980 – Магистар економских наука. Магистарска теза "Туризам као фактор платног биланса".
 • 1972 – Дипломирани економиста.

Садашње запослење - ранија запослења:

 • Од 2003. до данас, Директор Центра за економска истраживања.
 • Од 1980. Институт друштвених наука – Центар за економска истраживања, радио на пословима самосталног истраживача и вишег научног сарадника.
 • Од 1972. до 1980. радио на Економском факултету у Београду на пословима секретара факултета и на пословима сарадње са привредом.

Област научног интересовања:

 • привредни систем,
 • тржиште,
 • транзиција,
 • економија рада,
 • економске неједнакости и сиромаштво

Функције:

 • Од 2003. уредник у пословном магазину "Призма"
 • Од 1999. до данас заменик главног уредника часописа "Економика предузећа".
 • Од 1997. до данас члан Председништва Савеза економиста Југославије;
 • Од 1993. до данас генерални секретар Савеза економиста Србије;
 • Од 1985. године управник Центра за економска истраживања Института друштевних наука

Научна звања:

 • 2007. виши научни сарадник, ИДН

Руководилац / координатор пројеката:

Из области теоријског истраживања руководио је, поред осталог, следећим пројектима:

 • "Својина и тржиште", који је реализован у периоду 1991-1995. године;
 • "Тржиште и власничка трансформација", који је реализован у периоду 1995-2000. године;
 • "Развој стратегије приватизације у Србији", Београд, јануар-март 2001.
 • "Тржиште и нова својинска структура Србије у транзицији" од 2000-2005.

Из области примењених истраживања руководио је следећим пројектима:

 • “Преструктурирање југословенске црне металургије” (заједнички пројекат Института и Бритисх стеел-а);
 • “Развој металургије обојених метала у Југославији”;
 • “Рударство и металургија гвожђа и обојених метала у Србији”;
 • “Анализа извозног потенцијала предузећа чланица Југословенске банке за међународну сарадњу”;
 • “Економске перспективе прерађивачке индустрије дрвета, целулозе и папира у Југославији”.
 • Истраживање економских, социодемографских и јавномнењских аспеката изградње хидроелектрана Бродарево I и Бродарево II.

Осим горе поменутог , руководио је пројектима приватизације и процене вредности капитала водећих и најуспешнијих предузећа у Србији, као што су:

 • Енергопројект, Београд,
 • Техногас, Београд,
 • Синтелон, Бачка Паланка,
 • Беочинска фабрика цемента, Беочин,
 • Цементара Нови Поповац, Нови Поповац,
 • Апатинска пивара, Апатин,
 • Мерима, Крушевац,
 • Истра, Кула итд.

Такође руководио пројектима финансијске дуе дилигенце анализе и процене вредности капитала теџтил-поол-а 6 текстилних фабрика у Србији - Нитекс, Ниш, Јавор, Ивањица, ИТИ, Ивањица, Љубиша МИодраговић, Пријепоље, Новитет, Нови Сад и Славија, Бач, 2002. године.

Као директор Центра за економска истраживања, организовао је једном годишње, у последњих двадесет година, стручну конференцију са једном од најактуелнијих макроекономских тема које се тичу транзиције. Са сваке од ових конференција издат је зборник са компилацијом представљених радова и у сваком од њих је објавио по један нови студиозни рад.

Чланство у професионалним организацијама, асоицијацијама:

 • 1993 – 2007: Генерални секретар Савеза економиста Србије
 • 1999 – данас: Члан уређивачког одбора часописа “Паноецономицус”, Нови Сад, Србија
 • 2004 – 2012: Члан Савета за борбу против корупције Републике Србије
 • 2000 – данас: Члан управног одбора Института друштвених наука, Београд

Монографије

Зборници