ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


РАДИЛИ У ИНСТИТУТУ

Душан Јањић

Научни саветник

Докторски рад: Одређење нације: Анализа “конститутивних елемената”, дефиниција нације и покушај синтетичког одређења нације Правни факултет, Универзитет у Београду, Београд, 1987.

Магистарски рад: Марксово и Енгелсове поимање нације, Правни факултет, Универзитет у Београду, Београд 1977.
Интересовањa:

  • Теорија етницитета и државе
  • Демократизација и људска безбедност
  • Управљање етничким сукобима и националне мањине

Биографија:

Аутор више од 150 публикација (књиге, чланци, анализе, извештаји) попут Отворено питање нације, Београд, 1980; Речник националисте, Београд 1986 и 1988; Држава и нација, Загреб, 1988; Нација, шта је то?, Боеград 1993; Србија између прошлости и будућности (српско и енгелско издање), Београд, 1995 и 1997; Eтнички сукоби у мултиетничком друштву, Норкопинг, 2002; Косово између сукоба и дијалога (српско и енгелско издање), 2003 и 2004; Записи из Србији, Београд, 2006, Огледи о Косову, Београд, 2007; Иеологија, политика и насиље, Београд, 2009 и 2010; Изазови нормализације, Београд, 2015.Уредник часописа „Гледишта“, Марксистичка мисао“; оснивач и главни уредник часописа „Европа“. Основач невладиних организација Форум за етничке односе, Европски покрет у Србији. Оснивач и председник политичке странке „Активна Србија“

Чланство у професионалним организацијама:

  • Међународно удружење за мањинске и регионалне студије (IAMRS);
  • Међународно друштво за студије европских идеа (ISSEI);
  • Међународна мрежа Европа и Балкан (INEB);
  • Међунраодно удуржење за управљање сукобима (IACM);
  • Мрежа за етничке студије (ESN),
  • Центар за европске студије избеглиштва, миграција и етницитета (CERMES).

Монографије

Зборници