ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАРАДИЛИ У ИНСТИТУТУ

Mирослав Рашевић

Др Mирослав Рашевић (1926-2014) рођен је у Београду. Завршио је економски факултет 1956. године као ванредни студент, са дипломским радом Неписменост југословенског становништва према пописима од 1921-1953. Положио је стручни испит за звање статистичара-економисте 1957. године.

Био је члан друштвених организација (Социјалистички савез радног народа Југославије, Синдикат државних службеника) и активно учествовао у њиховом раду.

Пре него што је почео да ради на Институту друштвених наука као виши стручни сарадник 1962., имао је 16 година службе. Најпре је радио у Железничко-транспортном предузећу у Панчеву, затим у Савезном заводу за статистику, и то у Одељењу школске статистике на радном месту самосталног референта, а онда и у Савету за просвету НР Србије као шеф аналитичко-планског одсека. Био је и редовни професор на Факултету политичких наука.

Између осталих, објавио је и радове: Тачност података статистике школства (1956), Развој Универзитета, високих и виших школа у Југославији (Коаутор елабората за потребе Заједничке комисије Савезне народне скупштине и Савезног извршног већа, 1959), Перспективни план развоја школства у НР Србији, 1961-1965 (1960), Наставни кадар школа I и II ступња у НР Србији (1962).

Монографије

Зборници