ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


РАДИЛИ У ИНСТИТУТУ

Слободан Вуковић


Место и датум рођења:

22.06.1946.

Образовање:

 • Докторат: “Положај радништва у структури југословенског друштва, Загреб, 1991.

Садашње запослење - ранија запослења:

 • 2004, ИДН, управик Центра за социолошка истраживања
 • 1999, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд

Област научног интересовања:

 • Структура друштва, корупција, разбијање / распад Југославије

Функције:

 • 2002- управник Центра за социолошка истраживања

Научна звања:

 • Научни саветник

Руководилац / координатор пројеката:

 • “Корупција у Србији”, 2001

Чланство у професионалним организацијама, асоицијацијама:

 • Члан редакције часописа Социолошки преглед 1986 – 1988.
 • Заменик уредника часописа Социолошки преглед 1989 – 1991.
 • Главни и одговорни уредник часописа Социолошки преглед 1994 – 1996. и 2000 – 2004.
 • Председник Социолошког друштва Србије 1997 – 2000.

Монографије

Зборници