ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


РАДИЛИ У ИНСТИТУТУ

Весна Клајн-Татић


Место и датум рођења:

Београд, 30. март 1949.

Образовање:

Садашње запослење - ранија запослења:

 • 2014, ИДН, научни саветник Центра за правна истраживања
 • 2004, ИДН, виши научни сарадник Центра за правна истраживања
 • 1991-2003, ИДН, научни сарадник Центра за правна истраживања
 • 1974-1977, ИДН, асистент-приправник; истраживач сарадник Центра за правна и политиколошка истраживања
 • 1973-1974, Народна банка СФРЈ, реферат за девизне резерве

Област научног интересовања:

 • облигационо и привредно право
 • медицинско право
 • еутаназија и пацијентово право самоодређења
 • генетика и право
 • право о трансплантацији
 • етичка и правна питања биомедицинских истраживања или огледа на људима

Функције:

 • од 2007. потпредседник Удружења за медицинско право Србије
 • 1998-2003, члан Председништва Југословенског удружења за медицинско право
 • 2001-2003. и даље, главни и одговорни уредник Билтена Југословенског удружења за медицинско право, а од 2007. Билтена за медицинско право Србије
 • 2002-2003. и даље, члан Издавачког савета стручно-научног часописа Pro et Contra.

Научна звања:

 • 1977-1991, истраживач сарадник, ИДН
 • 1991-2003, научни сарадник, ИДН
 • 2004, виши научни сарадник, ИДН
 • 2009 реизабрана у звање виши научни сарадник, ИДН

Чланство у професионалним организацијама, асоицијацијама:

 • Југословенско удружење за медицинско право
 • Светско удружење за медицинско право (ЊАМЛ)
 • Удружење за судску медицину (СЛЂ)
 • Етички одбор Градског завода за плућне болести и туберкулозу

Монографије

Зборници