ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАУПРАВА

УПРАВНИ ОДБОР

Проф. др Јован Базић, председник

Др Љубиша Митровић, професор емеритус

Проф. др Мирко Милетић

Др Ивана Домазет

Др Владимир Милисављевић

Др Зорица Мршевић

Др Весна Лукић

ДИРЕКТОР

Др Горан Башић

НАУЧНО ВЕЋЕ

Др Мирјана Рашевић, научна саветница, председница Већа

Др Горан Башић, научни научни саветник

Др Мирко Благојевић, научни саветник

Др Снежана Грк, научна саветница

Др Владимир Милисављевић, научни саветник

Др Зорица Мршевић, научна саветница

Др Хајрија Мујовић, научна саветница

Др Огњен Прибићевић, научни саветник

Др Војин Ракић, редовни професор

Др Лилијана Чичкарић, научна саветница

Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница

Др Весна Лукић, виша научна сарадница

Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник

Др Предраг Милидраг, виши научни сарадник

Др Владимир Никитовић, виши научни сарадник

Др Предраг Петровић, виши научни сарадник

Др Марта Сјеничић, виша научна сарадница, заменица председнице Већа

Др Бојан Тодосијевић, виши научни сарадник

Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник

Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница

Др Мирјана Докмановић, научна сарадница

Др Маринко Лолић, научни сарадник

Др Маријана Максимовић, научна сарадница

Др Иван Маринковић, научни сарадник

Др Марко Миленковић, научни сарадник

Др Наталија Мићуновић, научна сарадница

Др Нада Новаковић, научна сарадница

Др Јелена Предојевић-Деспић, научна сарадница

Др Биљана Станковић, научна сарадница

Др Љубомир Христић, научни сарадник

Др Анкица Шобот, научна сарадница

СТРУЧНА СЛУЖБА:

Наташа Миљковић, секретарка

Светлана Инђић-Марјановић, референткиња за опште послове

мр Весна Јовановић, библиотекарка

Љиљана Величковић, благајница

Марина Зелић, административно-техничка секретарка

Монографије

Зборници