ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАУПРАВА

Лилијана Чичкарић

Научна саветница


Образовање:

2004 - докторирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

1995 - магистрирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

1989 – дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду.


Интересовања:

 • женске студије и студије рода
 • карактеристике женског лидерства
 • партиципација и репрезентација жена у политичким институцијама
 • политике једнаких могућности и механизми родне равноправности
 • друштвени покрети и протести
 • социологија омладине

Биографија:

Од 1997. године запослена у Институту друштвених наука. Учествовала у руковођењу или реализовању преко 20 пројеката. Ауторка је већег броја радова који се баве политичком социјализацијом, политичким активизмом, друштвеним покретима, политичком партиципацијом и репрезентацијом жена, учешћем на управљачким и руководећим позицијама и женским лидерством.

Као гостујућа истраживачица боравила на Универзитету у Балфасту, Центру за унапређење политичке каријере жена (2010/2013).

Као стипендисткиња Холандске владе боравила је у Институту за истраживање друштвених и химанистичких наука, (2010).

Као стипендисткиња владе Краљевине Норвешке боравила је у Центру за женске студије и истраживање рода на Универзитету у Ослу (2003).

Као Фулбрајтова стипендисткиња боравила је у својству гостујуће истраживачице и предавачице на универзитетима Бостон, Масачусетс и Харвард (2007).

Чланство у професионалним организацијама:

 • Српско социолошко друштво (ССД)
 • Удружење Фулбрајтових стипендиста (УФСС)
 • European Consortium for Political Research (ECPR) – Section: Gender and Politics
 • European Sociological Association (ESA) – Network: Political Sociology
 • International Sociological Association (ISA) – Women and Society RC32
 • International Society for Political Research (ISPR)

Нaјважније публикације:

 • Жене и политика из родне перспективе, Институт друштвених наука, 2016.
 • Глобалне промене – локалне интерпретације, идентитет младих у ризичном друштву, Институт друштвених наука, 2011.
 • Економска и политичка партиципација жена у Србији у контексту европских интеграција, у ко-ауторству са Маријом Колин Парун, Институт друштвених наука, 2010.
 • Друштвене промене и генерацијска политика, Институт друштвених наука, Рад, 2006.
 • Генерација у протесту, Студентски протест 1996/97 на Београдском универзитету, у ко-ауторству са Анђелком Милић, ИСИФФ, 1998.

Монографије

Зборници