ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАУПРАВА

Мирјана Рашевић


Научнa саветница и управница Центра за демографска истраживања


Докторирала на Филозофском факултету (Одељење за социологију) Универзитета у Београду, 1992.

Магистрирала у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, 1988.

Дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1983.

Интересовањa:

  • Сексуално и репродуктивно задравље са посебним акцентом на низак фертилитет
  • Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика

Биографија:

Научни саветник и управник Центра за демографска истраживања Института друштвених наука и редовни професор на Катедри за демографију Географског факултета Универзитета у Београду. Ангажована као професор и на мастер студијама Економског факултета Универзитета у Београду. Директор Института друштвених наука од 2002. до 2015. године.

Аутор десетак књига, више чланака у националним и међународним часописима, сарадник на одговарајућим темама у низу студија и учесник са прилозима на већем броју скупова у земљи и иностранству. Уредник часописa Становништво од 1996. до 2010. године.

Руководилац различитих пројеката, укључујући и оне стратешког типа. У периоду 2012-2014. године један од су-координатора на пројекту ЕУ Управљање миграцијама и последице миграција у Југоисточној Европи.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Друштво демографа Србије
  • Одбор за становништво Српске академије наука и уметности
  • Одељење за друштвене науке Матице српске
  • Међународна унија за научно проучавање становништва (IUSSP)
  • Европско удружењe за контрацепцију и репродуктивно здравље (ESC)

Нaјважније публикације:

Rašević M. Migration and Development in Serbia, IOM, Belgrade, 2016.

Rašević M. (one of the contributing authors). In Basten S, Frejka T. (co-ordinating authors). Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990. Comparative Population Studies 2016; 41 (1): 3-56. doi: 10.12765/CPoS-2016-03en

Sedlecky K, Rašević M. Challenges in sexual and reproductive health od Roma people who live in settlements in Serbia. The Europaen Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2015; 20 (2): 101-109. doi: 10.3109/13625187.2014.957825

Rašević M. Srpski demografi o demografiji. Stanovništvo 2013; 51 (2): 39-51. doi: 10.2298/STNV1302039R

Монографије

Зборници