ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАУПРАВА

Невен Цветићанин

Виши научни сарадник


2009/2010. постдокторске студије у Великој Британији, на универзитету у Стирлингу, са додатним активностима на универзитетима у Оксфорду и Единбургу

2007. одбранио докторску тезу на катедри за политичку социологију Факултета политичких наука у Београду

2003. магистрирао на катедри за историју филозофије на Филозофском факултету у Београду

1999. дипломирао на групи за филозофију Филозофског факутета у Београду
Интересовања:

  • Политичка филозофија
  • Политичка социологија
  • Филозофија историје
  • Теорије државништва

Биографија:

Др Невен Цветићанин је рођен 1974. Дипломирао је 1999. године на Филозофском факултету у Београду, на групи за филозофију, са просечном оценом 9,69. Прве научне радове објављује у престижним домаћим научним часописима још за време студирања. Специјалистичке курсеве „Европских студија“ и „Студија културе и рода“ завршио је 2001. и 2002. године на Алтернативној академској образовној мрежи у Београду (ААОМ). Магистрирао је 2003. године на катедри за Историју филозофије и Политичку филозофију Филозофског Факултета у Београду са темом из савремене немачке политичке филозофије са насловом „Практична филозофија Карла Шмита“ (на иницијативу члана комисије академика Љубомира Тадића магистарска теза је одликована оценом „summa cum laude“). Докторску дисертацију под насловом „Грађанско и антиграђанско схватање политике – однос деснице, центра и левице у политичком пољу Европе“ одбранио је 2007. г. на Факултету политичких наука у Београду на катедри за Политичку социологију. Постдокторске студије из области историје и политике завршио је у сезони 2009/2010. на Универзитету у Стирлингу у Шкотској у Великој Британији, са завршном тезом под насловом „Dialectic of political mechanics“.

Др Невен Цветићанин је од 2005. године запослен у Институту друштвених наука у Београду као истраживач- сарадник и научни сарадник. Од 2012-2014. године је био народни посланик у Народној скупштини Републике Србије и члан скупштинских Одбора за просвету, науку и технолошки развој, Одбора за уставна питања и законодавство и скупштинског Одбора за спољње послове.

Др Невен Цветићанин је самостални аутор две научне монографије „Европска десница између мача и закона“ и „Епоха с оне стране левице и деснице“, као и збирке есеја „Реквијем револуцији, Есеји 2000-2010“, и више десетина стручних научних радова који су објављени у домаћим и међународним научним часописима и зборницима. Учествовао је на бројним домаћим и међународним семинарима, летњим школама, конференцијама и округлим столовима, у организацији различитих угледних академских и политичких институција из Србије и света. Повремени је колумниста различитих дневних и недељних новина, као и стручни коментатор-аналитичар актуелних друштвених догађаја за више писаних и електронских медија.

Течно говори, чита и пише на енглеском језику. Служи се немачким и шпанским језиком.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Филозофско друштво Србије
  • Социолошко друштво Србије

Изабране публикације:

-Европска десница између мача и закона, „Филип Вишњић“, Београд, 2004.

-Епоха с оне стране левице и деснице, Службени Гласник, Институт друштвених наука, Београд, 2008.

-Реквијем револуцији, Есеји 2000-2010, Службени гласник, Београд, 2011.

-Politička mehanika i veština državništva, Institut društvenih nauka, Arhipelag, Beograd, 2016.

-Državništvo modernog doba, Arhipelag , Institut društvenih nauka, Beograd, 2016.

Монографије

Зборници