ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАУПРАВА

Владимир Никитовић

Виши научни сарадник


2009, докторирао на Економском факултету Универзитета у Београду

2003, магистрирао на Географском факултету (Институт за демографију) Универзитета у Београду

1998, дипломирао на ПМФ-у Универзитета у Београду

Интересовања:

  • модели популационе динамике
  • миграције становништва
  • политички одговор на демографске изазове

Од 1999. до 2005. радио је у Географском институту "Јован Цвијић" САНУ. Од 2011. је уредник једног од најстаријих светских демографских часописа – Stanovništvo, те гостујући предавач на Београдској отвореној школи. Објавио је самостално или у коауторству више од 60 библиографских јединица. Најчешће теме истраживања су у области будуће популационе динамике, демографског старења, миграција, просторног аспекта демографских појава и процеса и популационе политике. Био је руководилац пројекта Становништво и домаћинства Србије према Попису 2011. (2014) и су-координатор пројекта Демографија за новинаре (2012). Тренутно је ангажован на пројекту Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији (2011-2019, МПНТР) и YOUMIG – Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration (2017-2019, ЕУ). Био је члан експертских тимова за израду актуелних стратешких докумената: Стратегија просторног развоја Републике Србије до 2020 (2010) и Стратегија подстицања рађања (2018). Почев од 2003, активно у медијима указује на демографска питања битна за развој наше земље. На јавном сервису РТС 2010-2015. сарађивао је на креирању прве истраживачке емисије на тему „беле куге" и исељавања из Србије – Задња кућа, Србија, која је један од најгледанијих документарних програма на телевизијама са националном фреквенцијом.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Одбор за проучавање становништва Српске академије наука и уметности
  • Европско удружење за проучавање становништва (EAPS)
  • Друштво демографа Србије

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Nikitovic


Изабране публикације:

  • Nikitović, V. (2018). The End of Demographic Transition in Kosovo: Does the Meaning of the Population Factor Change? In D. Proroković (ed.), Kosovo: Sui Generis or Precedent in International Relations (pp. 299-320). Belgrade: Institute of International Politics and Economics, Belgrade.
  • Reynaud, C., Nikitović, V., Tucci, E. (2017). Recent Immigration from Serbia to Italy: The Beginning of a New Tradition? In: V. Janeska & A. Lozanoska (eds.), The population of the Balkans at the dawn of the 21st century (pp. 205-220). Skopje: Institute of Economics – Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.
  • Nikitović, V., Bajat, B., Blagojević, D. (2016). Spatial Patterns of Recent Demographic Trends in Serbia (1961–2010). Geografie 121(4): 521-543.
  • Nikitović, V. (2016). Demographic Limits to Sustainable Development of Mountain Regions in Serbia, In: G. Zhelezov (Ed.), Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe (pp. 241-251). Cham: Springer Science. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20110-8_16

Монографије

Зборници