ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Др Александар Бошковић, научни саветник Института друштвених наука, учествовао од 8. до 11. августа на конференцији Савета хуманистичких наука у организацији УНЕСКА, у Лијежу (Белгија)

slika za vest

 

Др Александар Бошковић, научни саветник ИДН, организовао је у оквиру Светске конференције хуманистичких наука (World Humanities Conference, u okviru UNESCO-a) симпозијум на тему Humanity in the Anthropocene: Anthropological Perspectives on the Changing World. У оквиру овог симпозијума одржао је и предавање Past and present in the Anthropocene: Understanding the changing world. На конференцији је учествовало преко 1600 научника из више од 130 држава.

Монографије

Зборници