ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

У Институту друштвених наука 4. октобра одржан округли сто „Проблеми на тржишту рада, сиромаштво и економске неједнакости“

slika za vest

У Институту друштвених наука Центар за економска истраживања је 4. октобра одржао округли сто „Проблеми на тржишту рада, сиромаштво и економске неједнакости“. Округли сто је организован поводом обележавања 60 година рада Института друштвених наука и идеја је да сваки од центара Института организује округли сто како би се поменути јубилеј обележио. Објављена је књига сажетака „Проблеми на тржишту рада, сиромаштво и економске неједнакости“ која садржи 15 сажетака и броји 17 аутора. Аутори сажетака су: Љубомир Маџар, Данило Шуковић, Коста Јосифидис, Алпар Лошонц, Новица Супић, Петар Ђукић, Предраг Петровић, Марко Секуловић, Милан С. Шојић, Снежана Грк, Спасоје Тушевљак, Бранислава Бујишић, Драгана М. Ђурић, Маријана Максимовић, Дејан С. Милетић, Јелена Звездановић Лобанова и Ивана Остојић. Округли сто је отворио директор Института друштвених наука, Горан Башић, а председавали су Данило Шуковић и управник Центра за економска истраживања Предраг Петровић. На округлом столу се дискутовало о економским неједнакостима и сиромаштву;који су узроци и последице економских неједнакости, да ли имају границе и да ли се оне могу идентификовати; структурним променама на тржишту рада и управљању људским ресурсима; проблемима регионалног тржишта рада у Србији; незапослености младих, као једном од важних економских проблема са којима се суочава наша земља; на који начин глобализација утиче на раст неједнакости у свету; могућностима конституисања глобалног тржишта рада; као и о феномену екстремне меритократије. Аутори сажетака и остали учесници округлог стола су покушали да дају одговоре и на питања на који начин политика прописивања минималне цене рада утиче на бруто домаћи производ Србије, стопу запослености, тражњу за радом, а тиме и на економске неједнакости; да ли долази до повећања или смањења неједнакости унутар и неједнакости између земаља у свету; како привлачење страних директних инвестиција утиче на незапосленост и сиромаштво у Србији, као и на њен развој; да ли су људи спремни да прихвате концепт доживотног учења и образовања и какве су последице датог концепта на њихове шансе за запослење. Надамо се да је тема одржаног округлог стола пробудила интересовања истраживача из различитих области науке и истраживања, као и да су разговори и дискусије на округлом столу допринели бољем разумевању неких догађаја код нас и у свету и можда отвориле нове теме за истраживања.

 

Монографије

Зборници