ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Одржан округли сто "Регион и Европа пред изазовима промена"

slika za vest

Поводом обележавања шездесет година постојања Института друштвених наука, у суботу 14. октобра 2017. године одржан је округли сто под називом РЕГИОН И ЕВРОПА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ПРОМЕНА у организацији Центра за социолошка и антрополошка истраживања. Гости и сарадници Центра су учествовали у дебати о томе какве импликације текући процеси прекомпоновања и дестабилизације у Европи имају на ситуацију у региону и Србији, кроз осврт на следеће теме: Светска финансијска криза и потреба за новом економском парадигмом (др Дејан Шошкић); Крај модерне и држава благостања за 21. век (др Невен Цветићанин); Заокрет у миграционим политикама ЕУ - безбедност уместо  инклузије (Др Марија Бабовић); Европска унија и концепт неоендогеног развоја градова и региона:  неолиберална замка или развојна шанса? (др Мина Петровић); Дискурзивна критика родне равноправности у политикама  ЕУ (др Лилијана Чичкарић); Десекуларизација: Европа и Србија у религијским променама (др Мирко Благојевић); Социјални протести у Европи и региону против политика и  мера штедње (др Нада Новаковић); Изазови транзиције од образовања ка тржишту рада младих у Србији у односу на  младе у региону и ЕУ (др Драган Станојевић); Еколошки (не)одржив раст европских земаља (др Владимир Ментус). Тема округлог стола је пробудила интересовања истраживача из различитих дисциплина, а дискусија је допринела бољем разумевању ситуацији код нас, у региону и Европи. 

Монографије

Зборници