ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Др Ирена Ристић, учествовала на округлом столу под називом „Облици популизма у Европи – Случај Немачке, Мађарске и Србије”

slika za vest

У Београду је 7. новембра у организацији фондације Фридрих Еберт одржан округли сто под називом „Облици популизма у Европи – Случај Немачке, Мађарске и Србије”, са учесницима из управо тих земаља. С обзиром да је Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење Института друштвених наука током лета и јесени 2017. године спровео обимно емпиријско и теоријско истраживање о популизму, из којег су проистекле две публикације (једна од две: http://idn.org.rs/kalendar/Populizam.pdf), др Ирена Ристић се у свом излагању осврнула како на резултате тог истраживања, тако и на тему која је током целог истраживања била у средишту њеног ужег интересовања, а која се односи на проблематику дефинисања популизма.

Монографије

Зборници