ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

У издању Српске академије наука и уметности и Института друштвених наука изашао зборник радова са међународног научног скупа

slika za vest

Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и државама региона : зборник радова са научног скупа одржаног 10-11. септембра 2015. / уредници Војислав Становчић, Горан Башић. - Београд : Српска академија наука и уметности : Институт друштвених наука, 2016 (Београд : Развојно-издавачки центар Графичког инжењерства Технолошко-металуршки факултет). - XI, 442 стр. : илустр. ; 25 цм. - (Научни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 165. Одељење друштвених наука, Одбор за проучавање националних мањина и људских права ; књ. 38, ISSN 0354-4850)

На спор. насл. стр.: State and Perspectives of Multiculturalism in Serbia and the Countries in the Region. - Текст ћир. и лат. - Тираж 500. - Стр. IX-XI: Предговор / Горан Башић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад. - Summaries.


ISBN 978-86-7025-710-8 (SANU)
ISBN 978-86-7093-169-5

Можете преузети документ у PDF формату

Монографије

Зборници