ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Одржана радионица ФЕМИНИЗАМ, ПРОИЗВОДЊА ЗНАЊА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ: КРИТИЧКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ СА ПОЛУПЕРИФЕРИЈЕ ЕВРОПЕ

slika za vest

Организатори: Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета Српског социолошког удружења (СЕФЕМ), СОЦИОЛОГИЈА Часопис Социолошког друштва Србије и Црне Горе и Института за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, Београд и HELVETAS Sviss Intercooperation.

Учесници су одржали презентације у пет сесија на којима су се разматрала следећа питања: феминизам на полупериферији, разлике и разноликости; теоријска и друштвена истраживања из феминистичке перспективе и јавне политике; производња знања у академским дисциплинама и феминистички дискурси у култури, историји и друштву.

Хвала свим учесницима на изузетно квалитетним презентацијама, пуно добре енергије и занимљивој дискусији!

 

Монографије

Зборници