ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Др Зорица Мршевић, Друштвене науке и изградња бољег друштва (Погледи, Политика)

http://www.zoricamrsevic.in.rs/mediji/DrustveneNaukeMrsevic.pdf

Монографије

Зборници