ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Предавање проф. др Александра Бошковића у ЦАНУ

slika za vest

Проф. др Александар Бошковић, одржао је 7. фебруара научну трибину на тему "Савремена антропологија-теме и изазови”. О предавачу је говорио проф. др Веселин Вукотић, ванредни члан ЦАНУ.

 

Проф. др Александар Бошковић предавањем је представио настанак и основне правце развоја социокултурне антропологије од краја XVIII века. Антропологија пружа увиде у разлоге људског понашања, као и у мотиве које људи дају да оправдају то понашање, и ту нема неке посебне разлике између традиционалних заједница и британских евроскептика.

 

Посебна пажња је посвећена питању идентитета (као кључном питању савремене антропологије), али и неким актуелним процесима који се тичу миграција и мултикултурализма, а на које антропологија може да пружи одговоре, истакао је проф. др Александар Бошковић.

Монографије

Зборници