ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ДЕМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД

slika za vest

На иницијативу демографа, Центар за демографска истраживања Института друштвених наука заједно са Министарством надлежним за социјалну политику издаје Демографски преглед, у циљу потпунијег информисања доносилаца одлука и креатора популационе климе о различитим појавама развитка становништва. Демографски преглед је билтен, издаје се четири пута годишње на неку од актуелних тема, а намењен је посланицима републичког парламента, представницима локалне самоуправе и новинарима. До сада је објављено 66  бројева. Од првог броја који се односио на природно кретање становништва Србије током 1990-их до последњег броја под називом „Промоција сексуалног и репродуктивног здравља младих у Србији: Зашто? Ко? Како?“, јавности је приближен велики број популационих тема. 

 

Објављени бројеви Демографског прегледа су доступни на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

https://www.minrzs.gov.rs/?view=cir&action=page&id=demografski-pregled

 

Монографије

Зборници