ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Одржано предавање из области савремених миграција 

slika za vest

У среду, 11. априла 2018., од 15 до 17 часова у великој сали Института друштвених наука, сарадници Центра за демографска истраживања, Владимир Никитовић, Весна Лукић и Јелена Предојевић-Деспић, одржали су предавања из области савремених миграција групи од 50 гостију из Трента, Италија, коју су чинили средњошколци, њихови професори, публицисти и представници организације АТБ Трентино са Балканом (“Trentino con i Balcani“), која је била иницијатор овог догађаја. У оквиру свог пројекта приближавања и упознавања италијанских студената са Балканом, ова организација је посетила још неколико важнијих научних и високо-образовних институција у земљи, где су, такође, присуствовали различитим предавањима из области друштвених наука.

У пуној сали Института друштвених наука, гости из Трента су могли да чују и виде три предавања односно презентације, а потом и дискутују са излагачима. Владимир Никитовић је присутне упознао са општим трендовима када су у питању миграције наших држављана у иностранство. Посебан акценат био је на истраживању емиграције из Србије у Италију, које је спроведено у сарадњи са колегама из Рима, где је управо регија одакле гости долазе једна од најпривлачнијих за српске држављане.

Весна Лукић је причала о значају који информационо-комуникационе технологије имају за савремене миграције и о двосмерном односу између ова два феномена, на шта упућују бројни емпиријски налази. Проучавање ове интеракције је нарочито битно у светлу нових миграционих праваца, попут недавног таласа миграната са Блиског Истока, који је прошао кроз балканске државе на путу за Запад.

Јелена Предојевић-Деспић је гостима из Трента представила актуелни ЕУ транснационални пројекат YOUMIG, који проучава миграције младих у региону дунавских земаља са циљем повећања институционалних капацитета локалних самоуправа да се носе са изазовима који проистичу на овом пољу. На овом пројекту, сарадници Института друштвених наука учествују са још 18 партнера из седам ЕУ држава.

 

Монографије

Зборници