ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Одржана промоција књиге "Трансродно лице правде" др Зорице Мршевић и панел дискусија о Изазовима трансродности у Србији данас

slika za vest

Промоција књиге др Зорице Мршевић Трансродно лице правде одржанa је 7. маја у Институту друштвених наука у Београду. О књизи су говорили др Горан Башић директор издавача Института друштвених наука, др Лилијана Чичкарић, рецензенткиња, научна саветница Института друштвених наука, др Јелена Симић, рецензенткиња, Правни факултет Универзитета Унион и др Зорица Мршевић, ауторка књиге, научна саветница. Сва излагања су са различитих аспеката указивала на значај наставка анализе родних идентитета и њихових друштвених и правно регулисаних статуса и даље институтске активности у области студија рода. Уједно су подржане и законске новине као неопходна гаранција људских права трансродних особа.

Полазећи од става заступаног у књизи да је правни и друштвени статус трансродних особа једна од најдинамичнијих области перманентих промена у данашњем времену, у наставку промоције одржана је панел дискусија о изазовима и променама схватања статуса и права трансродних особа. Учествавале су Јелена Видић, која је говорила о психолошким приступима трансродности, Милан Ђурић Агатха, о искуствома трансродне особе у оквиру ЛГБТ и зенског покрета, Драгослава Барзут, о насиљу над трансродним особама, Соња Катафај, о искуствима трансродне особе у спорту и Јованка Тодоровић, о активизму за побољшање положаја транс заједнице организација у Србији и у региону.

Монографије

Зборници