ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Мирјана Рашевић је присуствовала 21. априла у Бриселу првом састанку Управљачког комитета COST акције о мањинама и имигрантима.

slika za vest

COST (European Cooperation in Science and Technology) омогућава истраживачима из различитих земаља да уједине знање и искуство у реализацији одређене научне идеје која се тиче социо-економског развоја европског простора. Циљ нове COST акције (акроним ETHMIGSURVEYDATA) је да доносиоцима одлука обезбеди релевантне податке и аналитичку подршку у вези са процесима управљања миграцијама и интеграцијом етничких мањина и имиграната. Горан Башић је именован за члана, а Мирјана Рашевић за заменика члана Управљачког комитета ове COST акције.


Више о акцији на сајту

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16111

Монографије

Зборници