ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Промоција нове књиге Невена Цветићанина на Сајму књига

slika za vest

На Сајму књига у Београду у среду 24. октобра 2018. у 14 сати у сајамској сали “Борислав Пекић” је одржана промоција књиге др Невена Цветићанина "Слепе улице историје - елита, (дис)континуитет и легитимитет" коју су у саиздаваштву објавили Институт друштвених наука и издавачка кућа Архипелаг. О књизи су говорили др Горан Башић, др Душко Лопандић, Гојко Божовић и аутор. 

Представљајући књигу др Горан Башић је истакао да књига "Слепе улице историје - елита, (дис)континуитет и легитимитет"  представља значајно и вредно дело које друштвене феномене, у овом случају феномен елите у Србији, осветљава са више страна, не само научне стране, већ и практично политичке стране, што књизи даје посебну привлачност. Др Башић је рекао да је квалитет књиге што је она мултидисциплинарна јер се у њој укрштају различите дисциплине друштвених наука, услед чега је истраживани феномен елите у Србији обрађен темељно и квалитетно. 

Др Душко Лопандић је рекао да је квалитет књиге "Слепе улице историје - елита, (дис)континуитет и легитимитет" више у томе што она покреће важна питања као што је питање могућности да се у Србији изгради функционална елита за 21. век, него што претендује да наметне аподиктичке и ригидне одговоре на постављена питања. Др Лопандић је такође истакао да књига представља позив на нови друштвени договор у Србији, који је научно аргументован. 

Гојко Божовић из издавачке куће Архипелаг је истакао да књига „Слепе улице историје - елита, (дис)континуитет и легитимитет“ покушава да објасни честу појаву недостатка дијалога унутар различитих и идеолошки сукобљених страна српске елите и чињеницу да српском друштву недостаје озбиљан дијалог и консензус о важним друштвеним, националним и државним питањима. 

Аутор књиге "Слепе улице историје - елита, (дис)континуитет и легитимитет" др Невен Цветићанин се у свом излагању захвалио свима који су учестовали у продукцији књиге, матичном Институту друштвених наука и издавачкој кући Архипелаг, као и тиму који је радио на припреми књиге, говорницима на промоцији и присутним медијима. Он је образложио мотиве који су га потакнули да предузме истраживање феномена елите у Србији и навео изворе и литературу коју је користио у истраживању, као и методолошки приступ којим се водио у истраживању. Издвојио је неколико релевантних закључака из књиге као могући прилог теми разумевања елите у Србији и предложио институционална решења за њену функционалнију конституцију у 21. веку у односу на претходно време.

Монографије

Зборници