ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Др Ранко Совиљ одржао предавање у оквиру Циклуса предавања младих истраживача

slika za vest

У оквиру циклуса предавања младих истраживача ИДН-а 13. новембра др Ранко Совиљ, истраживач сарадник у Центру за правна истраживања одржао је предавање на тему: "Регулаторне мере и политике управљања ризицима у инвестиционим друштвима". Предавање се односило на нормативне оквире и услове пословања инвестиционих друштава, као најзначајнијих учесника на тржишту капитала, у условима све веће глобализације финансијских токова и интегрисаности светске привреде. У наставку предавања указано је на правни положај домаћих брокерско-дилерских друштава и овлашћених банака, као и изазовима са којима се суочавају на тржишту вредносних папира. 

Монографије

Зборници