ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Одржан округли сто KA EВРОПСКОМ ДРУШТВУ

slika za vest

У Институту друштвених наука је 20. новембра 2018. године у организацији Центра за социолошка и антрополошка истраживања одржан oкругли сто са темом „Ка Европском друштву - ограничења и перспективе”. 

Поред рецензената и уредника који су представили свој поглед на најновију публикацију Института друштвених наука, зборник под истим називом, одржана је и успешна панел дискусија фокусирана на три кључне теме заступљене у текстовима. Најпре су размењена мишљења која су се односила на кризу западног либерализма и импликације на Европску унију и Србију. Потом се дискутовало о факторима удаљавања Србије од модерног друштва, да би се у трећем делу разматрало стање родне равноправности у ЕУ и Србији. Велики број колега је активно учествовао у панел дискусији, након које су били представљени и прелиминарни резултати истраживања Представе о ЕУ и Русији у јавности Србије – јавно мњење Србије 2018, које је реализовано у сарадњи са Центром за политиколошка истраживања и јавно мњење Института друштвених наука. У завршном делу округлог стола учешће су узеле и колеге из других научних институција и владиних организација.

Монографије

Зборници