ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Др Мирко Благојевић учестовао на IV међународној научној конференцији "Трансфомације и перспективе религија у савременом свету", одржанoj у Санкт-Петербургу.

slika za vest

Др Мирко Благојевић, виши научни сарадник ИДН и руководилац ФОРЕЛ-а ИДН, 23. новембра 2018. године је учествовао на  IV међународној научној конференцији у Санкт Петербургу (Пушкин) коју су организовали Лењинградски државни универзитет Пушкина (Ленинградский государственный унивезитет имени А. С. Пушкина) и Научно-истраживачки центар религиолошких и етнополитичких истраживања (Научно-исследовательский Центр религиоведческих и этнополитических исследований). Тема саопштења: "Религија у Србији: формална религиозност или ревитализација терминалне вере?" (Религия в Сербии: формальное существованние или ревитализация терминальной веры?).

Монографије

Зборници