ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Др Невен Цветићанин, Привреда на раскршћу (РТВ Војводинa)

http://media.rtv.rs/sr_lat/suceljavanje/42027

Монографије

Зборници