ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Јагода Дрљача одржала предавање "Мере безбедности медицинског карактера у кривичном законодавству Републике Србије"

slika za vest

У оквиру Циклуса предавања младих истраживача ИДН-а одржано је предавање на тему: "Мере безбедности медицинског карактера у кривичном законодавству Републике Србије" мастер правника Дрљача Јагоде, анагажоване у Центру за правна истраживања. Предавање се односило на две мере безбедности психијатријског карактера: њихово место у систему кривичних санкција, историјски развој ових мера, специфичности у односу на друге мере безбедности као и услове за изрицање ове две мере медицнског карактера. Такође, изнети су недостаци у законском дефинисању ових мера, слабости у пракси извршења и предложена  поједина решења у циљу њиховог реформисања у складу са модерним тенденцијама у овој области.

Монографије

Зборници