ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Ивана Магдаленић одржала предавање "Новије промене у старосном моделу рађања Србије и држава Европске уније"

slika za vest

 У оквиру Циклуса предавања младих истраживача, Ивана Магдаленић из Центра за демографска истраживања, одржала је 11. децембра предавање на тему "Новије промене у старосном моделу рађања Србије и држава Европске уније". У излагању су представљене новије тенденције у фертилитету становништва Србије, а суштина компаративне анализе репродуктивног модела са земљама ЕУ била је да укаже на централне тачке проблема, које могу бити смернице за ефикаснију друштвену акцију. Као најважније карактеристике репродукције становништва Србије издвојене су: изузетно низак фертилитет, одлагање уласка у родитељство и рађање у све каснијим годинама мајке.

Монографије

Зборници