ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Марина Будић одржала предавање Морална одговорност и друштвена заједница

slika za vest

У оквиру Циклуса предавања младих истраживача, Марина Будић, докторанткиња на филозофији на Филозофском факултету  у Београду, и истраживач у Центру за филозофију Института друштвених наука, одржала је 18. децембра предавање на тему "Да ли сам морално одговорна за малтретирање пса на пустом острву? Морална одговорност и друштвена заједница". У излагању је представила Стросонову концепцију која моралну одговорност карактерише у терминима реактивних ставова. Такође, размотрила је три проблема за ово гледиште, те указала на начине на који се могу решити. Напослетку је указала на потребу за разматрањем значења питања да ли може постојати морална одговорност без моралне заједнице, и изнела закључак да је спор у погледу овог питања делимично језичке природе и настаје услед различите интерпретације овог питања.

Монографије

Зборници