ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Одржан међународни научни скуп Relational Studies on Global Conflicts: Toward a New Approach to Contemporary Crises

slika za vest

Међународни научни скуп Relational Studies on Global Conflicts: Toward a New Approach to Contemporary Crises је одржан 21-22 децембра у Београду. Циљ скупа био је да се изучи нов приступ којим би се анализирали глобални конфликти и пост-конфликтна друштва са нагласком на тзв. релациону динамику како између актера тако и међу догађајима – што би се могло назвати и "Релационе студије о глобалним конфликтима". Кључна тачка излагања првог панела била је анализа података емпиријских истраживања на тему како грађани (бирачи) у постконфликтним друштвима (Сирија, Ирак и БиХ) перципирају државни поредак у коме живе. Други панел је био посвећен анализи узајамног утицаја међудржавних односа и регионалних конфликата у Југо-источној и Западној Азији са намером да се испитају могућности концепта регионалног удруживања у организације попут ASEAN, TPP, EU и GCC и утицај ових организација на понашање политичких елита и политичку и економску интеграцију унутар држава чланица. Тема трећег панела се бави анализом утицаја (ре)визије прошлости и како се она осликава кроз уређење институција и наратива који доминира међу политичким елитама у некада зараћеним државама. На последњем панелу првог дана скупа дат је преглед решења и политика која су примењена у постконфликтним друштвима попут Палестине, Турске, БиХ.

 

Фото галерија

Монографије

Зборници