ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Одржан научни скуп ДУГ И (НЕ)РАЗВОЈ

slika za vest

Центар за економска истраживања Института друштвених наука је 30. маја организовао научни скуп „Дуг и (не)развој“. Поменути скуп је организован у сарадњи са Универзитетом Доња Горица из Подгорице. Ово је традиционални 29. по реду научни скуп који се организује сваке године и који је мултидисциплинарног карактера. Проблем који нам је близак, а има и глобалну тежину, проблем који има дубље теоријске основе и практичне последице је проблем дуга. Тема одржаног научног скупа је теоријски и практично актуелна и изазовна за шири круг истраживача и практичара и пробудила је интересовање истраживача из различитих области науке. Разговори и дискусије на скупу су допринели бољем разумевању проблема дуга и развоја и отвориле нове теме за истраживања. 

Монографије

Зборници