ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Сања Стојковић Златановић одржала предавање Улога и значај синдикалног деловања за унапређење социјалноправног статуса здравствено рањивих категорија радника (ВИДЕО)

slika za vest

Сања Стојковић Златановић, научни сарадник Института друштвених наука, одржала је предавање на тему “Улога и значај синдикалног деловања за унапређење социјалноправног статуса здравствено рањивих категорија радника – изазови савременог права“ . Значај удружења радника, односно синдиката, као и социјалних невладиних организација у контексту унапређења радноправног статуса рањивих категорија радника утврђен је као нарочито изазован. Република Србија није приступила ратификацији Додатног протокола о колективним жалбама (1995) на примену одредби Ревидиране Европске социјалне повеље (1996), чиме је онемогућено социјалним невладиним организацијама, као и социјалним партнерима уопште право подношења колективних жалби, што је потребно изменити у будућности. Осим тога, прихватање начела трипартизма плус, као основа за социјални дијалог на националном нивоу, намеће се као нарочито значајно и потребно, у садашњим условима трансформисања тржишта рада и промена у радним организацијама. (ВИДЕО ОВДЕ)

Монографије

Зборници